top of page
LA NOSTRA MISSIÓ

Treballem per desenvolupar el potencial d’infants i joves, afavorir un entorn adequat per al seu creixement i fomentar la responsabilitat social

 

El nostre objectiu és potenciar al màxim les capacitats dels menors, procurant eliminar els factors externs que poden impedir que ho aconsegueixin. Per a això, actuem sobre elements crítics com són el benestar de les seves famílies, l'educació, la formació i l'accés a l'ocupació, l'habitatge i la cobertura de les seves necessitats bàsiques (alimentació, salut, oci i temps lliure).

 

QUI SOM

Som una organització no lucrativa, sense filiació política o confessional, dirigida per voluntaris i voluntàries, que persegueix millorar la societat generant oportunitats i acompanyant el desenvolupament de cadascun dels nens i joves que s'esforcen cada dia per superar les barreres que limiten els seus somnis.


YMCA és una associació, declarada d'Utilitat Pública, inscrita el 24 de setembre de 1980 en el Registre d'Associacions del Ministeri de l'Interior amb el número 37008.

Triptic

Memòria 2015

bottom of page