top of page
EL NOSTRE MODEL D'INTERVENCIÓ SOCIAL
   

Acompanyem a 2.200 joves en el seu camí a una vida adulta pròspera i responsable

 

 

Desenvolupar el potencial d’infants i joves significa desenvolupar de forma integral les seves capacitats físiques, intellectuals i personals. Per la qual cosa, és fonamental que tingui les seves necessitats cobertes i que compti amb un entorn adequat que reforci i estimuli el seu desenvolupament. El referent principal és la seva família, a la qual també donem suport per assegurar el benestar de nens i joves.

Això fa que, duem a terme projectes dirigits a nens, nenes, joves i famílies en situació de risc de pobresa o exclusió social. El nostre model d'intervenció se centra en la persona, autèntica protagonista del seu camí.

Abordem factors personals, socials i materials per aconseguir la transformació de la seva situació de manera sostenible i duradora.

 Àrees d’ intervenció 

 

Infància:

Promovem el desenvolupament personal i social de la infància en situació de vulnerabilitat, afavorint el seu aprenentatge, la seva integració en l'entorn i garantint els seus drets.

Més informació

 

Joventut: 

Acompanyem als joves en aquesta etapa crítica de la vida afavorint la seva integració educativa i social, ajudant-los en el seu camí a una vida adulta responsable.

Més informació

Família:

Afrontem al costat de les famílies les seves dificultats abordant tots els factors crítics de forma integral. Articulem recursos, programes i serveis que contribueixin a millorar el seu benestar social.

 

Més informació

Eines d’ Intervenció

 

Ocupació:

Orientem la recerca laboral i mitjancem amb empreses per ampliar les oportunitats laborals d'aquells que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment dels joves.

Més informació

Formació: 

Desenvolupem cursos de formació homologats per reduir les dificultats socials, personals i la falta de recursos que limiten a molts joves i adults cada dia en la seva recerca d'ocupació.

Més informació

Habitatge:

Afavorim l'autonomia dels menors, joves i famílies que manquen d'habitatge i necessiten suport a través d'una alternativa residencial transitòria, com a espai integrador i d'estabilització.
 

Més informació

bottom of page