top of page
COMPROMESOS AMB LA TRANSPARÈNCIA, L'EFICIÈNCIA I LA DIVERSITAT

 

Els nostres comptes són sotmesos anualment a auditories internes i externes que certifiquen la correcta aplicació dels fons que obtenim 

 

Treballar pel desenvolupament de menors i de famílies que travessen situacions difícils ens porta a gestionar amb la màxima eficiència els nostres recursos econòmics, buscant la diversificació de fonts de finançament per no comprometre la viabilitat dels programes. Gràcies a un model d'intervenció integral implementat al llarg dels anys, podem acompanyar el desenvolupament dels nens i joves perquè la seva situació social, més enllà del canvi puntual, sigui veritablement transformada.

 

Ens guien els principis de transparència i eficiència. La transparència està avalada per l'auditoria externa de comptes i per la Fundació Lealtad, entitat independent que es dedica a auditar ONGs per certificar el seu bon funcionament. L'eficiència també és una preocupació constant, procurant aplicar els fons tenint molt present que hem de treure'ls el màxim partit. Consulta el nostre informe a: YMCA Transparència i Bones Pràctiques - Informe.

Auditoria de les nostres comptes i la memòria econòmica 2015

Busquem la diversificació de fonts de finançament per a no comprometre la viabilitat dels projectes i invertim en les persones per a transformar des de elles la societat

Comptar amb la confiança de finançadors públics i privats, al costat de les aportacions de socis, col·laboradors i milers de famílies, ens exigeix gestionar els nostres fons amb total transparència.

LES NOSTRES COMPTES

bottom of page